ресурси

 

August 2022
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Родителският кооператив - "семейство от семейства"

Автор: Милена Аврамова

„Родителският кооператив” като разновидност на организация в областта на услугите за отглеждане на деца набира популярност в България едва от 2-3 години, но по света намира практическо приложение и търпи развитие от началото на 20ти век до днес.

През далечната 1915г., съпруги на университетски преподаватели на Чикагския университет слагат началото на първата детска градина с родителско участие в САЩ. През 50те години на 20ти век в страни като САЩ и Канада, Австралия и Нова Зеландия, Великобритания се появяват много родителски кооперативи, които дават възможност на децата в тях да израстнат в сигурна и „защитена” среда, максимално доближаваща се до семейната, но носеща предимствата на комуникацията с външния свят – приятели-деца, родителите на другите деца, учители.

Родителските кооперативи са особено популярни и в Скандинавските страни. В Швеция първите подобни организации се появяват около 1974г. Отначало съществуват предимно заради упоритостта и борбения дух на създателите си, но след 1985г. постигат официално признание и стабилност чрез регламентирането на механизъм за финансиране от страна на държавата. Към средата на 90-те години на 20ти век вече функционират около хиляда такива, което се дължи на институционализирането на формата. Според една от разработките на известния шведски изследовател в областта на обществените науки Виктор Пестоф от 1985г. в Швеция почти 2/3 от частните центрове за детска грижа, регистрирани с нестопанска цел, са кооперативи.

Най-краткото и популярно определение за „родителския кооператив” дава Parent Cooperative Preschools International[1] – според тях това е „семейство от семейства”. Има определени насоки, които трябва да се прилагат в подобно начинание, за да отговаря на термина „родителски кооператив”:

  • Кооперативната детска група се сформира от няколко родители, които се обединяват, за да осигуряват на своите деца качествена програма за ранно обучение. Под ръководството на квалифициран учител родителите имат възможността да помагат в класната стая и да участват във всички аспекти на дейностите на децата по програма, която се фокусира върху ученето чрез игра.
  • Постоянните програми за обучение на родителите са неразделна част от родителските кооперативи.
  • Всяко семейство участва в управлението и функционирането на училището като бизнес единица, което прави начинанието истинска кооперативна организация.

През последните години разработките в областта на социалното предприемачество определят родителския кооператив като един класически пример за „социално предприятие”. Това предполага, че социални цели се постигат чрез средствата на търговските организации – заемане на пазарен дял, продажба на определена услуга и др. подобни. Наред с това, обаче, участниците в социалното предприятие не действат с цел генериране на печалба и нейното разпределяне, а предимно за да осигурят финансовата стабилност на организацията си. Обикновено участници не са отделни индивиди, а цели групи, заинтересовани от удовлетворяването на конкретна социална потребност. В случая на родителските кооперативи това могат да бъдат родители, местни власти, местен бизнес, учебни заведения от региона, учителски организации. Социалният характер на начинанието за отглеждането на деца в среда, близка до семейната с голяма ангажираност на родителите, обяснява защо в последните години във все повече страни, включително и европейски, държавата подкрепя активно родителските кооперативи – като се започне от институционализиране на тази форма за отглеждане на деца чрез въвеждане на масово постижими стандарти и контрол по изпълнението им до осигуряване на механизми за финансиране чрез средства от национални или общински бюджети.


[1] Организация на предучилищни родителски кооперативи, основана през 1960г. в САЩ като Американски съвет на родителските кооперативи и поради международния интерес трансофрмирана в международна организация през 1964г.

Comments are closed.