ресурси

 

September 2022
M T W T F S S
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ПОЗИЦИЯ относно проекта на Закон за предучилищно и училищно образование

19. 02. 2013

Сдружение „Плейцентър Приятели“ е неправителствена организация, която работи за популяризиране на алтернативни модели за отглеждането, обучението и възпитанието на децата в България. През 2009 г. сдружението стартира и първия родителски кооператив в България, в резултат на което днес има десетки родителски кооперативи у нас и все повече родители се насочват към тази алтернативна форма. В контекста на продължаващото обсъждане на Закона за предучилищно и училищно образование в Народното събрание и масовите протести на родители и родителски организации,  бихме искали да заявим своята позиция.

Отношение по темата за включване на кооперативите в проекто-закона сме взели още през януари 2011 г. когато внесохме нашите предложения в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН).  Макар че тогава предложенията ни не бяха отчетени, две години по-късно кооперативите неизменно присъстват в почти всички дебати около новия проекто-закон. Затова се надяваме този път да бъдем чути.

На първо място, категорично сме против задължителното предучилищно образование за 4-годишните от 2016 г. и изразяваме огромното си разочарование от това, че въпреки сериозните възражения и аргументи на много родители, родителски организации и опозиционни партии, бе гласуван на второ четене чл. 8 от проекто-закона. Според Конституцията на страната ни, задължително е училищното образование – у нас то започва на 7 години, а по желание на родителите – на 6. Нито европейските практики, нито препоръките на Европейския съюз (като например цитираната от МОМН Стратегия „Европа 2020“) налагат задължителността на предучилищното образование. Обхващането на 90-95% от децата в програми за ранно образование според европейските документи е препоръчително, но не задължително. Не е задължително и децата непременно да участват в институционализирани форми на обучение в държавни или частни детски градини. Чуждестранният опит показва, че именно гъвкавите, алтернативни форми, спонтанно възникнали като инициативи на самите родители, са предпочитани от много от тях. Настояваме пречките пред съществуването на подобни алтернативни форми у нас да бъдат премахнати, а в чл. 8 думата „задължително“ да бъде заменена с „препоръчително“.

Второ, приветстваме намерението на МОМН да обвърже държавата с ангажимент за финансиране на ранното развитие на децата и осигуряване на възможност за обучение от ранна възраст за всяко дете. Настояваме да се прецизира формулировката и в закона да стане ясно, че това наистина е ангажимент за държавата, а не за родителите; това означава да отпаднат глобите за родители, които не изпращат децата си на предучилищна подготовка (чл. 346); както и за „физически или юридически лица, които организират и провеждат без регистрация при условията и по реда на този закон дейности по отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в І клас“ (чл. 347), тъй като тези санкции пряко засягат родителите, които имат възможност да отглеждат децата си в домашни условия сами или в малки групи (например в родителски кооперативи). Убедени сме, че ако държавата осигури достатъчно на брой, качествени и достъпни места за отглеждане на децата и ако субсидира спазващите стандартите за качествена грижа  според принципа „Парите следват детето“, както е заложено в новия проекто-закон, родителите сами биха се отказали от скъпо струващите услуги от нелицензирани доставчици без нужния контрол.

Трето, подкрепяме направеното от Комисията по образование предложение за промяна в чл. 65 и добавяне на индивидуална форма на обучение в предучилищна възраст с уговорката, че обучението в този период няма задължителен, а препоръчителен характер. Настояваме индивидуалната форма да бъде ясно регламентирана и родителите да бъдат информирани за образователните цели, с които се очаква да запознаят децата си в съответния възрастов период, без да бъдат контролирани и подлагани на регулярни проверки от социални работници (освен в случаите, когато има подаден сигнал и съмнения за неправомерно третиране на дете). Освен това, тъй като децата, които ще бъдат записани на индивидуална подготовка към най-близката държавна детска градина, няма да ползват средства според Единния разходен стандарт наравно с останалите им връстници,  предлагаме те да имат възможност, при желание от страна на родителите им, да ползват тези средства под формата на ваучери за курсове и занимания или индивидуални консултации със специалисти. Това ще позволи на някои родители с възможност да отглеждат сами децата си да инвестират предвидените средства именно в образователни занимания, вместо да бъдат принудени да оставят децата си в детско заведение за целодневно отглеждане.

Четвърто, по отношение на държавните образователни стандарти, настояваме да се изработи отделен стандарт за алтернативни грижи за деца, който е различен от стандартите за детски градини. Стандартът за алтернативни грижи трябва да включва изискванията за безопасност и качествена грижа за различни алтернативни форми като „дневни майки“; малки групи деца, отглеждани в домашни условия, родителски кооперативи и т.н.. Става дума за качествено различна по тип грижа, от различен мащаб, в малки групи и близка до домашната среда, при като родителите имат много по-голяма възможност за пряк контрол и участие. Затова смятаме, че стандартите и изискванията за детски градини са неуместни и неприложими за повечето форми на алтернативна грижи и не отчитат спецификата на алтернативите.

Пето, относно предложението на МОМН родителските кооперативи да станат филиали на частни детски градини или да се регистрират като частни детски градини заявяваме следното. Подкрепяме заявените в публичното пространство намерения на МОМН да облекчи стандартите за откриване на частни детски градини, като напомняме, че качеството на грижата не се състои единствено в материалната база, а в голяма степен зависи от критерии като съотношението възрастни:деца (за страни като Англия това съотношение е 1:4 за 3-годишните и 1:8 за децата над 4 години); мотивацията и професионалната подготовка на учителите; както и качеството на отношенията между учители, деца и родители. В същото време заявяваме, че кооперативите не могат да се третират като частни детски градини, а са граждански сдружения, които се сформират на базата на общи нужди и споделени възгледи на група родители, като разходите и отговорността по взимане на важните решения се споделят солидарно между родителите. Тази философия е несъвместима с принципите на управление и финансиране на една частна детска градина, която следва бизнес принципи на управление. Това налага различно третиране от страна на държавата и създаване на условия, различни от тези за детските градини.