ресурси

 

September 2022
M T W T F S S
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Добре дошли на сайта на Асоциация за родителските кооперативи!

От март 2015г.  сайтът на сдружение “Плейцентър Приятели” е наследен от Асоциация за родителски кооперативи, като ще продължава да информира, както до сега, относно действащи родителски кооперативи, нови родителски инициативи за създаването на такива, да разпространява информация относно добри практики, както и да дава гласност на документи и публикации във връзка с алтернативните модели за отглеждане и образование на деца в предучилищна възраст.

В ПОДКРЕПА НА УКРАИНСКИТЕ ДЕЦА, ТЪРСЕЩИ МИР И ПОДСЛОН В БЪЛГАРИЯ

Скъпи кооп родители и съмишленици,

Асоциация за родителски кооперативи (АРК) е съпричастна към трудната ситуация на търсещите нормалност украински деца в България.  Съзнаваме колко важно за тях в момента е да се върнат отново към своя детски свят, към игрите и комуникацията с връстници.

В желанието си да сме полезни, нашето сдружение се обърна към Столична община с предложение за съдействие. Отбелязваме, че форматът на родителските кооперативи има три много важни предимстава:

1) той се базира на принципа на взаимопомощ между родителите, които организират, администрират и носят съвместно отговорност за родителския кооператив и групата деца;

2) моделът е гъвкав, уповава се на самоорганизация и не се възпрепятства от безкрайни административни условности и процедури. Ето защо може да бъде приложен сравнително бързо, така както и може да бъде преустановен и трансформиран в друг формат;

3) основаната му цел е да създаде пространство, близко до домашната среда, където децата да се адаптират според индивидуалните си нужди.

Предвид препълнените детски заведения в столицата и чувствителността на родителите, чиито деца не намират място в държавните/общински детски заведения, в допълнение към горните три точки, изразихме мнение, че форматът на родителските кооперативи в момента е най-удачен за украинските деца в предучилищна възраст. Особено в ситуацията, в която бежанците все още се надяват да се завърнат скоро в родината си, и не мислят за дългосрочни решения.

Асоциация за родителските кооперативи е предложила да подкрепи общинската администрация, както  и всички ангажирани родителските организации в репликиране на модела на родителските кооперативи чрез обучения, разписани адаптационни модели, графици, координационна помощ. За тази цел обаче е необходимо:

  • да се локализират  украинските семейства с малки деца- в кои квартали в София са се установили, на каква възраст са техните деца;
  • да се намерят подходящи помещения- предложили сме бързо да се разгледа възможността за предоставяне на подходящи общински имоти. Безвъзмездното предоставяне на частни помещения за целите на родителските кооперативи е възможно да доведе до потенциални конфликти със съседи (от които страдат и някои от съществуващите родителски кооперативи), както и е обвързано с  неяснота относно продължителността на тяхното обитаване;
  • да се финансират чрез общински средства или дарения поне за първите няколко месеца режийните разходи.

Не един от работещите в гр. София родителски кооперативи предложи безвъзмездно да отвори вратите на своите помещения за украински деца. Благодарни сме на кооп-родителите, те познават най-добре общностната сила.  Но това не е устойчиво решение в дългосрочен план и поради малобройността на родителските кооперативи в страната няма как да предложи необходимия обхват. Вярваме, че в тази кризисна ситуация, публично-частните партньорства и взаимопомощ биха предложили бързи и смислени решения. Оставаме на разположение за съдействие.

С уважание,

Мария Трифонова

Председател на АРК

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛСКИТЕ КООПЕРАТИВИ“

Уважаеми членове и последователи,

Съгласно изискванията на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.16 от Устава на сдружение с нестопанска цел в обществена полза председателят на „Асоциация за родителски кооперативи” (АРК) Ви кани  да присъствате на Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 13.12.2020г. от 17 ч., онлайн, чрез Майкрософт Тиймс, на следния линк при следния дневен ред:

1.      Отчитане дейността на Асоциацията през последната година.

2.      Приемане на ГФО и годишен доклад за дейността на сдружението за 2019г.

3.      Приемане на нови членове и изключване на неактивни членове след мотивирано становище на УС.

4.      Разни.

При липса на кворум на основание Общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същия онлайн адрес и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛСКИТЕ КООПЕРАТИВИ“

Управителният съвет на Асоциация за родителски кооперативи (оттук насетне „Асоциацията“) на основание чл.16, ал.1 от Устава на Асоциацията свиква Общо Събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 15 /петнадесети/ декември 2019г. от 16.30ч. в помещението на Родителски кооператив „Бирлибан“ на адрес гр. София, ул. „Криволак“, № 12, ет.1 при следния дневен ред:

1. Отчитане дейността на Асоциацията за последната една година;

2. Промени в устава;

3. Приемане на нови членове и изключване на неактивни членове след мотивирано становище на УС;

4. Избор на председател и членове на УС;

5. Разни.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и започва в 17:30ч. на 15 /петнадесети/ декември 2019г. при същия дневен ред.

Дата: 14.11.2019г.

С уважение,

Мария Трифонова

Председател на УС

Броят на родителските кооперативи у нас нараства

Разговор с Мария Трифонова, председател на Асоциацията на родителски кооперативи, в предаването “В развитие”, Bloomberg TV

Видеото може да изгледате тук

Родителските кооперативи дават свободата да избираш ежедневието на детето ти

Интервю с Мария Трифонова, председател на АРК

Четете тук

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛСКИТЕ КООПЕРАТИВИ“

Управителният съвет на Асоциацията за родителски кооперативи (оттук насетне „Асоциацията“) на основание чл.16, ал.1 от Устава на Асоциацията Ви кани на Общо Събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 2 /втори/ декември 2017г. от 17:00ч в помещението на Родителски кооператив „Тумба-Лумба“ на адрес гр. София, бул. „Евлоги Георгиев“, N 109, партер при следния дневен ред:

  1. Отчитане дейността на Асоциацията за последната една година;
  2. Обсъждане бъдещите цели и проекти на Асоциацията;
  3. Приемане на нови членове;
  4. Разни

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и започва в 18:00ч. на 2 / втори/ декември 2017г. при същия дневен ред.

С уважение,

Управителният съвет на АРК

АРК подкрепя отвореното писмо от 48 организации срещу задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца

АРК е сред 48-те организации, подкрепили отвореното писмо, изпратено до институциите на 29 септември, 2017г., както и до медиите. Публикуваме текста на писмото тук. Благодарим на нашите членове за подкрепата. Може да подкрепите петицията срещу въвеждане на задължителна предучилищна от 4-годишна възраст на следния линк.

ОТВОРЕНО ПИСМО

от граждански и неправителствени организации, родителски кооперативи и движения срещу въвеждането на задължителната предучилищна подготовка за деца от 4 годишна възраст.

Уважаеми г-н Вълчев,
Уважаеми Дами и Господа, Народни представители,

Ние, долуподписаните граждански и родителски организации, изразяваме дълбоката си загриженост от игнориране гласа на гражданското общество, и най-вече на родителите, с подновените опити за приемане на задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните.

Опитите за вкарване на децата от най-ранна възраст в държавната образователна система:

1. Нарушават Конституцията на България, според която училищното, а не – предучилищното, обучение е задължително (чл. 53).

2. Нарушават редица водещи международни спогодби, според които семейството е водещо за начина на образоване на своите деца, като: ЕКПЧ Протокол 1, чл. 2; Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (чл. 14 и чл. 26 ал.3), Международният пакт за гражданските и политически права чл. 18 и Международният пакт за икономически, социални и културни права чл. 13.


3. Нарушават правата на родителите. Държавата следва да закриля майчинството (чл.14), а не да го измества, чрез свои услуги със задължителен характер. Отглеждането и възпитанието на детето е право на родителите (чл.47). Това прави напълно противоконституционно санкционирането им от страна на властите, ако упражняват това право, с цел принуждаването им да се откажат от него в полза на държавата.
Неправомерно е да се наказват с глоби (ЗПУО чл. 347) родители, които са намерили начин да осигурят подходяща семейна среда и искат да се погрижат за развитието на на детето си в предучилищна възраст.

4. Нарушават правата и най-добрия интерес на децата. Редица изследвания показват, че в тази ранна възраст децата имат нужда по-скоро от индивидуална работа, много обич, подкрепа и лично внимание, отколкото от институционализация. Резултатите от предучилищната подготовка зависят не от нейната продължителност или начална възраст, а от подкрепящата семейна среда.

5. Задължителното образование в европейските държави е изключително преобладаващо от 6 години. Не съществува европейски документ, който да изисква въвеждане на задължително предучилищно образование за децата на 4 годишна възраст.

Проблемите с неефективността, невключването на ученици и/или ранното им отпадане от образователната система няма как да бъдат разрешени, чрез принудителното разширяване на нейният обхват. Подобни действия биха отклонили нужните ресурси, за постигане на качествени реформи в началния и среден курс на образованието.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с гореизложеното най-учтиво настояваме:

1. Да отхвърлите въвеждането на задължителната предучилищна подготовка за децата на 4-годишна възраст.

2. За вашето официално становище във връзка с повдигнатите в настоящото писмо аргументи, съобразено с действащото у нас законодателство и с международните актове, към които страната ни се е присъединила.

3. Да се организира и проведе широк обществен дебат по темата с адекватно медийно покритие и да се запознае българската общественост с различните мнения относно негативите и позитивите от въвеждане на подобно законодателство.

Като родители и граждани, представляващи различни организации и родителски движения,  застъпвайки се за правата на десетки хиляди родители, избрали да останат и отгледат децата си в родината, се обявяваме срещу приемането на задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца и настояваме да се съобразите с нашите искания.

В случай, че отнемете свободата на избор и правата ни на родители, свързани с начина на образоване на нашите деца, ще призовем всеки загрижен за развитието, образованието и бъдещето на родината гражданин да оттегли подкрепата си към Вас като управляващи на предстоящите местни избори и да предприеме активни граждански действия, чрез масови протести, писма и петиции.

С уважение,

1. Гражданско сдружение „Асоциация общество и ценности”
2. Гражданско сдружение „Национална мрежа на родителите”
3. Гражданско сдружение „Асоциация за домашно образование”
4. Граждански форум за защита на детето и семейството
5. Проект „Новото образование”
6. Асоциация за Родителски кооперативи
7. Гражданска инициатива за семейството
8. Гражданска инициатива на родителите – Варна
9. Гражданска инициатива на родителите – Пазарджик
10. Гражданско сдружение „Справедливост”, София
11.Фондация „Възможности за всеки”, София
12.Форум за съвременно образование, София
13. Фондация „Мост на любов“, Стара Загора
14. Фондация „Мисия Възстановяване”
15. Дискусионен клуб „Свободна България”
16. Гражданско сдружение „Справедливост 21″
17. Сдружение „Нови хан – Европейско селище”
18. Фондация „Светлина на Балканите”
19. Българска Християнска Медицинска Асоциация
20. Гражданско сдружение ХАРТА
21. Сдружение “Избор за живот”
22. Спортен клуб „Мишън”
23. Фондация “Освободи”
24. Сдружение “Рома Дестини”
25. Разширен комитет за защита на индивида и семейството (CEDIF)
26. Сдружение “Граждански блок”
27. Фондация “Светлина на Балканите”
28. Фондация “Път към Човека”
29. Кауза “Събуди се!”
30. Фондация “Бащинство”
31. Родителски кооператив “В къщата на Ежко”, гр. Плевен
32. Родителски кооператив “Горска детска градина”, гр. София
33. Родителски кооператив ‘Зелен Кооператив’, гр. София
34. Родителски кооператив Слънчева пътека, гр. Велико Търново
35. Родителски кооператив “Морски Щурчета”, гр. Бургас
36. Родителски кооператив “Тумба-лумба”, гр. София
37. Родителски кооператив “Веселячета”, гр. София
38. Родителски кооператив “Светулки и щурчета”, гр. София
39. Родителски кооператив “Боси крачета”, гр. София
40. Родителски кооператив “Бандата на ян”, гр. София
41. Родителски кооператив “Мечета и мишлета”, гр. София
42. Родителски кооператив “Приказен дом”, гр. София
43. Родителски кооператив “КоОпчето”, гр. София
44. Сдружение “Общност за демократично образование”
45. Сдружение “Асоциация за свобода в образованието”
?46. Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система
47. Сдружение “Деца на природата”, с. Тамарино, обл. Ямбол
48. Фондация “Ум, характер и личност”

Отвореното писмо е адресирано
ДО:

Министъра на образованието и науката
Комисията по образованието, науката и въпросите  на децата, младежта и спорта
Комисията по правни въпроси
Комисията по правата на човека, жалбите и петициите на гражданите
Председателите на парламентарно представените партии в Народното събрание

Копие до:
Министър председателя на Република България
?Медиите

Ако желаете да подкрепите писмото като неправителствена организация,  моля, пишете ни на: parentcoopbg@gmail.com
Ако желаете да подкрепите гражданската онлайн петиция по повода можете да го направите на: http://civilactionbg.com/?p=201

„АСОЦИАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛСКИТЕ КООПЕРАТИВИ“ ОТПРАВЯ СВОИТЕ ПРЕПОРЪКИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РОДИТЕЛСКИ КООПЕРАТИВИ ДА ПРИЛАГАТ ПРИ АДАПТАЦИЯТА НА НОВОПОСТЪПВАЩИТЕ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ДО 5 ГОДИНИ „БЕРЛИНСКИЯ МОДЕЛ ЗА АДАПТАЦИЯ“

Foto: © michaeljung – istockphoto.com

МОТИВАЦИЯ

Асоциация за родителски кооперативи (АРК) обединява съществуващите граждански инициативи в България, които реализират модела на родителски кооператив съгласно официалната дефиницията за такъв на АРК[1],  представлява техните интереси и ги подпомага в усъвършенстване на дейността им, като формулира и споделя добри практики за отглеждане на деца в предучилищна възраст, доказали се на международно ниво. Всеки родителски кооператив е автономен в избора на педагогика и в организацията на дейността си, затова ролята на АРК може да е само да дава препоръки и да подкрепя своите членове с необвързващи становища и образци на документи. В разговори със свои членове АРК все по-често се сблъсква с проблема на прилагане на неструктурирани и неустойчиви подходи за адаптация на новопостъпили в групата деца, които често не водят до желаните резултати. Това е изключително жалко, тъй като родителските кооперативи поради своите характеристики (малки групи, благоприятно съотношение възрастни-деца 1:4 или 1:6 при по-големите, активно участие на родителите, по-добра комуникация между родител и преподавател) предлагат една отлична среда за плавна и безпроблемна адаптация без наличие на стрес, дори и за най-привързаните към родителите си и чувствителни деца. Това ни мотивира да представим на вниманието на съществуващите родителски кооперативи разработения от немския Институт за приложни изследвания в областта на социализацията (Institut f?r angewandte Sozialisationsforschung/Fr?he Kindheit e.V.) Берлински модел за адаптация (БМА), както и теоритичните основи, на които той се базира и да окуражим неговото прилагане в съществуващите родителски кооперативи.

ВЪВЕДЕНИЕ

БМА се основава на теорията за привързаността на Джон Боуби (John Bowlby), която в основата си подчертава значението на привързаността на детето към майка му и различава няколко нива на тази привързаност. Оргомно предизвикателсто е за детето (особено във възрастта 0-3 год.) да се климатизира в нова среда и да свикне да споделя ежедневието си с непознати хора. Ето защо моделът подчертава значението на избора на преподавател, определен за доверено лице за детето в този период.

Изследователски проект на Берлинския Свободен Университет доказва още през 80те години колко негативен може да бъде ефектът от липсата на адаптация в детската градина. През първите седем месеца след започване на посещение на детска градина, децата, които не са били придружени от родителите си в адаптационния си период, са боледували до четири пъти повече. В допълнение тези деца са показвали доста по-ясно изразено безпокойство. Неадаптираните деца показват по-ниско ниво на развитие и често смущения в способността си да се привързват (това се отнася особено за деца под две годишна възраст) (вж. Laewen 2006).

В резултат на този изследователски проект се разработва и БМА, въз основа на който децата се адаптират по индивидуален начин, съответстващ на тяхната възраст и личностни особености. Документът е разработен от Мария Трифонова за целите на АРК въз основа на литература, преведена от немски език, 3-годишни наблюдение при прилагането на БМА в български родителски кооператив РК „Тумба-Лумба“ (с помощта на тази концепция са адаптирани 7 деца в този период), както и лични наблюдения при адаптацията на нейните 2 деца по този модел в родителски кооператив и детска градина в Германия.

Цитиране на текста от този документ е разрешено само при посочване на името на автора и линк към Асоциация за родителски кооперативи. Документът се разпространява безвъзмезно сред членовете на АРК, заинтересовани родителски кооперативи. АРК може да препоръча, но не е и да наложи или да гарантира неговото прилагане от съществуващите родителски кооперативи.

Документът може да изтеглите тук.


[1] Дефиницията е формулирана и гласувана на Общо събрание на АРК и публикувана на сайта на Асоциацията под следния линк.

Red Paper Plane предлага адаптиранa програма за родителските кооперативи

Red Paper Plane стартира своя годишна програма за учебна среда, която е  специално адаптирана за групови занимания с възпитател. Методът за учене и игра е насочен за деца във възрастовата група 3 – 6 години, които  развиват проекти или т.нар. “мисии”, базирани на дизайн мислене. Тематичните предизвикателства, като Мисия: Архитект, Мисия: Метеоролог, Мисия: Разказвач, Мисия: Картограф ,  потапят децата в света на реална професия или човешка дейност и ги стимулират да решават определена задача за фиксиран период от време, следвайки определен процес.

Red Paper Plane ще организира в партньорство с АРК специално обучение, насочено към учители от родителските кооперативи, което да ги информира за предимствата и целите на този структуриран метод  и да им помогне да интегрират формата за игра в ежедневната си педагогическа програма.

Учителите, които проявяват интерес, е необходимо да изпратят  имейл до 7 ноември на hello@rpplane.com. В съобщението включете информация за името на кооператива и града, броя деца между 3-6, които биха се обучавали и броя възпитатели, ангажирани с тях. Със заинтересованите кооперативи ще се организира среща, на която по-подробно да се представи програмата и как може да бъде съвместена с обичайните дейности и теми.

Тук ще намерите информационна брошура с детайли