ресурси

 

August 2022
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Асоциация "Родители" за Закона за предучилищното и училищното образование

Тук споделяме становището на асоциация “Родители” по проектозакона за предучилищно и училищно образование. Поздравяваме ги за адекватните и смислени предложения. Копираме частите, които пряко засягат кооперативите и благодарим, че нашите виждания са били чути и взети предвид.

1. Законодателни решения, които подкрепяме:

1.2. валидирането на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и чрез информално учене;

1.6. въвеждането на стандарти като инструмент за управление на качеството на образователния продукт;

2. Области за подобрение:

2.3. Предлагаме задължителната възраст за предучилищно образование да стане навършени 5 години.

Мотиви: Две години предучилищна подготовка са напълно достатъчно за компенсиране на потенциални дефицити.

2.7. Предлагаме да отпадне чл. 60 ал.1 .

Мотиви: Изискването за разделяне на децата в предучилищното образование по възрастови групи пречи на формирането на социални умения и няма доказани предимства пред отглеждането в смесени възрастови групи. В същото време това изискване прави невъзможно създаването на детски градини с малък брой деца.

2.17. В член 347 ал. 1 санкцията следва да бъде само за възрастта, отнасяща се до задължителното предучилищно образование.

Мотиви: При липса на места в детските градини или детска градина в населеното място родителите би следвало да могат да се самоорганизират във форми за отглеждане, възпитание и предучилищно образование без да се налага да отговарят на изискванията на този закон.

3. Проблемни области

3.1. Запазено е статуквото с двойнствения статут на яслените групи в детските градини. Смятаме, че е наложително да се преосмислят приоритетите за ранно детско развитие във възрастта от 0 до 3 години. Крайно неподходящо е детските ясли като цяло да запазят фокуса си единствено върху физическото здраве на децата, а водещата компетентност на персонала да бъде медицинска.

Мотиви: Водещи изследвания в областта на ранното детско развитие показват значението на целенасоченото и последователно педагогическо въздействие в тази възраст. Профилът и подготовката на персонала, който работи с децата в ранните години, може да се окажат решаващи за последващото им развитие.

3.2. Детската градина остава запазена територия за класическо институционално отглеждане на децата. Законът не създава условия за развитие на алтернативни форми на групово отглеждане, възпитание и образование на децата каквито са например родителските кооперативи.

Мотиви: За много малки населени места това е единствено възможната форма на осигуряване на предучилищно образование, адекватно на нуждите на децата на приемлива за обществото цена. Много сме разтревожени от тенденцията децата в предучилищна възраст от малките населени места да бъдат извозвани с автобуси до по-големи средищни центрове. Тази практика създава сериозен психичен стрес у децата и техните семейства, носи рискове за живота и здравето на децата, особено през зимния сезон и прави практически невъзможно установяването на пълноценна връзка между семейството и образователната система. Развитието на родителски кооперативи е сериозен ресурс за осигуряване на достъп до качествено предучилищно образование и за децата от големите градове, където недостигът на места в детските градини води до препълнени и неефективно функциониращи групи.

Целия текст на становището можете да прочетете тук.

Comments are closed.