ресурси

 

September 2022
M T W T F S S
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Дефиниция на родителски кооператив

Официална дефиниция на родителски кооперартив, формулирана и гласувана на Общо събрание на Асоциация за родителските кооперативи и комуникирана пред българските институции и в публичното пространство:

Родителският кооператив (РК) е гражданска инициатива за съвместно отглеждане  и обучение на деца при активно родителско участие. Това е  ”семейство от семейства” – своеобразна общност от родители, които се обединяват с цел създаването и развитието на общо пространство -  среда,  близка до семейната, която отразява възгледите и разбиранията на общността по отношение на принципите и методите на отглеждане, възпитание и обучение на децата.

Целта на РК е да осигури на децата възможност да прекарват пълноценно своето време и да се насърчи тяхното емоционално, интелектуално, социално и физическо развитие.

РК е общност, основана на принципите на взаимопомощ и сътрудничество, като осигурява среда за подкрепа и личностно развитие на родителите и останалите, свързани с функционирането на общността участници – учители, специалисти, психолози и други.

РК  създава услуга в полза единствено на своите членове и функционира на принципа на поделяне на генерираните  разходи между членовете. РК няма комерсиален характер и не цели генериране и разпределяне на печалба.

Управлението на РК се извършва на демократичен принцип – решенията се вземат чрез гласуване от хората в общността.

Всяко семейство участва в кооператива доброволно чрез своя личен принос под формата на труд, дежурства или друга форма, възприета от общността. Всеки РК създава свои вътрешни правила, които регламентират организацията и задълженията на членовете на общността и другите участници в РК.

Родителите в РК носят отговорност за децата си, те са тези, които избират и създават средата и отговарят за това тя да бъде безопасна, стимулираща и да отговаря на нуждите на децата.

Решение на членовете  на общонстта  е дали в  отделни аспекти от  дейността на РК (организация, обучение на децата, поддържане на средата и пр.) да бъдат включени и други участници ( специалисти в определени области, педагози, други родители, психолози и т.н.). Те следва да взаимодействат с общността съгласно нейните принципи и правила.

В РК се работи с малка група деца и съотношението дете – възрастен е такова, че да позволява наблюдение на развитието на всяко дете и индивидуален подход на работа спрямо неговите потребности и потенциал. Адаптацията на децата се случва според техните нужди, в присъствието на техен родител или друг близък.